L’alumnat de 3er d’ESO de Florida Secundària de l’optativa Taller d’Economia, ha creat tres cooperatives escolars: ASH, FRUTISNAH i ÑAM FAST.

L’objectiu és que l’alumnat adquirisca uns coneixements econòmics i d’emprenedoria bàsics. La competència emprenedora té gran rellevància en la matèria perquè permet transformar les idees en actes, afavorint l’aprofitament de noves oportunitats.

Després de dissenyar el pla de màrqueting, l’alumnat ha portat a terme dues accions comercials al centre (venda de roses i de llima granissada).

D’aquesta manera, i treballant en equip, han pogut avaluar les seues possibilitats de decisió en situacions determinades, valorant les conseqüències que tenen tant per a la seua situació personal com per al seu entorn més immediat.

En les seues accions, l’alumnat ha tingut present els Objectius de Desenvolupament Sostenible i ha utilitzat productes saludables, no processats, de proximitat i que minimitzaren els residus.