L’alumnat de 1r d’ESO a l’assignatura Àmbit Biotecnològic de Florida Secundària, han realitzat durant el tercer trimestre el projecte de l’hort. Aquesta experiència els ha permès implicar-se activament en tot el procés de cultiu, des de la sembra de les llavors fins a la recollida dels fruits. A més de treballar la terra i eliminar les males herbes, els i les estudiants han après a identificar-les i analitzar-les, enriquint així els seus coneixements.

Aquest projecte no només els ha proporcionat coneixements teòrics i pràctics, sinó que també ha fomentat valors com la paciència, la responsabilitat i el respecte pel medi ambient. La satisfacció de veure créixer les plantes i gaudir dels fruits del seu treball ha sigut una experiència inoblidable per a tots.